0 0

AHV

Algemene bedrijfsvoorwaarden voor de online-webshop van LERROS Retail GmbH


1. Algemeen

a) LERROS Retail GmbH, Im Taubental 35, 41468 Neuss (hierna te noemen: LERROS) is verkoper van vrijetijdskleding voor dames en heren (hierna: producten) van het merk LERROS. Deze producten kunnen via de LERROS online aangeschaft worden.

b) Het productaanbod in de LERROS E-Shop is uitsluitend gericht op eindgebruikers.


2. Sluiting van de overeenkomst

a) De productpresentatie in de LERROS E-Shop vormt niet meer dan een vrijblijvend voorstel om producten te bestellen in de LERROS E-Shop.

b) Met het verzenden van uw bestelling doet u een bindend aanbod om een aankoopovereenkomst over de bestelde producten aan te gaan. U ontvangt daarop een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij bevestigen uw bestelling ontvangen te hebben. Deze bestelbevestiging per mail vormt nog geen definitieve acceptatie van uw aanbod.

c) De koopovereenkomst komt pas tot stand als wij de bestelde producten naar u verzenden.

d) Wij zijn niet verplicht bestellingen te accepteren. Indien wij een bestelling niet accepteren zullen wij u daar direct van op de hoogte brengen.

e) De verkoop van onze producten aan eindgebruikers verloopt uitsluitend in normale hoeveelheden. Dit geldt zowel voor het aantal producten in het kader van een bestelling als ook voor het plaatsen van meerdere bestellingen van hetzelfde product, die per bestelling een hoeveelheid die normaal is voor een huishouden omvatten.


3. Levering en verzendkosten

a) Voor zover niet anders overeengekomen zal de levering van de producten plaatsvinden vanuit het LERROS magazijn naar het door de besteller aangegeven leveradres. Het factuuradres dient een geldig huisadres te zijn. In de LERROS E-Shop vindt u informatie over de beschikbaarheid van producten. Wij wijzen erop dat alle informatie over beschikbaarheid, verzending of reservering van een product slechts verwachte ramingen en indicatieve waarden zijn. Zij vormen geen bindende en/of gegarandeerde verzend- of leveringstermijn.

b) Levering geschiedt uitsluitend door de in de LERROS E-Shop vermelde transporteurs, en uitsluitend binnen Nederland.

c) Mochten wij tijdens het verwerken van uw bestelling vaststellen dat een door u besteld product niet leverbaar is zullen wij u daarover per e-mail informeren.

d) Voor de standaardverzending binnen Nederland bereken wij voor een productwaarde lager dan € 100,- een bedrag van € 4,95 verzendkosten. Hierdoor worden de porto- en transportkosten en verpakking slechts deels gedekt - de rest nemen wij voor onze rekening. Verzending binnen Nederland voor producten met een waarde hoger dan € 100,- is gratis. Bij leverservices die afwijken van de standaardverzending moeten wij hogere kosten in rekening brengen. In de LERROS wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van de hoogte van dit bedrag. Mocht om technische of logistieke redenen de verzending in meerdere fasen verlopen wordt uw aandeel in de verzendkosten natuurlijk slechts één keer berekend.

4. Prijzen en betalingsmethoden

a) Prijzen zoals ten tijde van de bestelling in LERROS E-Shop vermeld zijn van toepassing. Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld is worden alle prijzen in de LERROS E-Shop uitgedrukt in euro, inclusief de wettelijk vastgestelde BTW, maar exclusief de verzendkosten.

b) Betaling van de producten is mogelijk op rekening, vooruit betaald, per PayPal of met uw creditcard. LERROS behoudt zich het recht voor in specifieke gevallen bepaalde betaalmethoden uit te sluiten, en/of vooruitbetaling te vereisen. Betaling door het versturen van contant geld of cheques is helaas niet mogelijk. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van verlies. Bij leveringen buiten Duitsland is betaling op rekening niet mogelijk.

c) Uw afleveradres, huisadres en factuuradres dienen zich in Niederland te bevinden.

d) Bij een aankoop op rekening gelden de voorwaarden van onze partner Klarna: Voorwaarden.

Indien u kiest voor betaling achteraf dient het gehele bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum en pas na ontvangst van de producten voldaan te zijn. De betaling achteraf vereist een positieve kredietcheck van Klarna. De verdere verwerking van de betaling wordt eveneens door Klarna uitgevoerd. Op het hieronder vermelde website kunt u meer informatie krijgen over de voorwaarden voor betaling achteraf en ons privacybeleid.

Link naar de Bepalingen privacybeleid
Link naar de Homepage Klarna.nl

e) Bij betaling per creditcard wordt bij opgave van uw bestelling het bedrag op uw creditcard gereserveerd (zog. authorisatie). De daadwerkelijke belasting van uw creditcard vindt pas plaats op het moment dat we de producten naar u toesturen. In geval van terugzending zullen wij het bedrag zo snel mogelijk weer terugstorten op uw creditcardrekening, nadat uw retourgezonden pakket in ons logistiekcentrum verwerkt is.

f) Er geldt uitsluitend het recht van verrekening indien uw vordering rechtmatig bevonden is en niet door ons wordt betwist.

g) U kunt uitsluitend gebruik maken van het retentierecht indien uw vordering berust op dezelfde contractuele relatie.


5. Eigendomsrecht

Het product blijft tot de volledige aankoopprijs is voldaan ons eigendom.


6. Privacybeleid

U kunt meer informatie over ons privacybeleid vinden in onze privacyverklaring, die u onder de volgende link kunt oproepen: Privacyverklairing


7. Recht van herroeping

Herroeping

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de waren in bezit genomen hebt/heeft.
Om uw recht op herroeping te doen gelden dient u ons
LERROS Retail GmbH
Im Taubental 35
41468 Neuss
per E-Mail: e-shop-nl@lerros.com
Fax: 0049 2131 3606 365
door middel van een duidelijk geformuleerde verklaring (b.v. een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit het contract op te zeggen te informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde Voorbeeld herroepingsformulier gebruiken; dit is echter niet verplicht.
Om aan de voorwaarden van uw herroepingsrecht te voldoen is het voldoende dat u de mededeling over het doen gelden van het herroepingsrecht verzonden heeft voordat de genoemde termijn verlopen is.


Gevolgen van herroeping

Wanneer u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat u een ander type levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval wordt aan u vanwege deze terugbetaling een vergoeding berekend. Wij nemen de kosten van de terugzending voor onze rekening. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen teruggestuurd hebt, afhankelijk van wat zich als eerste voordoet.

Einde mededeling herroeping

8. Garantie

Voor zover niet uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is volgen de garantiebepalingen van LERROS de wettelijke bepalingen van het kooprecht (§§ 433 ff. BGB).


9. Aansprakelijkheid

a) Bij lichte nalatigheid is LERROS alleen aansprakelijk bij niet-nakoming van essentiële contractuele verplichtingen, en bijgevolg plichten die de correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk maken en waarop u normaal gesproken zou moeten kunnen vertrouwen (essentiële verplichtingen). De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot de bij het leveren van goederen redelijkerwijze te voorziene, voor het contract typerende, direct veroorzaakte gemiddelde schade.

b) LERROS is bij gewone nalatigheid verder aansprakelijk bij schade aan leven, lichaam of gezondheid, evenals volgens de productaansprakelijkheidswet. In deze gevallen is de aansprakelijkheid qua hoogte onbeperkt.

c) Voor het overige is de aansprakelijkheid van LERROS beperkt tot opzet of grove nalatigheid, waarbij de aansprakelijkheidsbeperking ook geldt in het geval dat een agent van LERROS in gebreke blijft.


10. Slotbepalingen

a) Voor alle geschillen door of in verband met deze ABV geldt uitsluitend het Duitse recht onder uitsluiting van de bepalingen van de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), het zog. UN-kooprecht.

b) Indien enige bepaling van deze ABV ongeldig is, of door omstandigheden die zich later voordoen niet langer geldig is, zal de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast.

c)Vanaf 9.1.2016 dienen geschillen tussen gebruikers en handelaren met betrekking tot online-koopcontracten of online-dienstverleningsovereenkomsten via een online-platform afgehandeld te worden. Dit platform wordt door de Eurpese Unie opgezet. Dit platform is bereikbaar via de volgende link: Onlinegeschillenbeslechting

 

 


11. Impressum

Informatie op grond van § 5 TMG (Duitse Telecommunicatiewet)

Verantwoordelijk:
LERROS Retail GmbH
Im Taubental 35
D-41468 Neuss

Bestuur: Arun Gujral
Bevoegde rechterlijke instantie: Rechtbank van Neuss
Handelsregisternr.: HRB 14403
BTW nr.: NL824279943B01

Zo kunt u contact met ons opnemen:
per E-Mail: e-shop-nl@lerros.com
per Telefon: 085-9020615

Wij hopen dat u begrijpt dat wij hier uitsluitend vragen over de LERROS E-Shop kunnen beantwoorden. Uitgebreide informatie over het bedrijf LERROS vindt u onder: www.ilovelerros.com

CallSend SMSCall from mobileAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype
* incl. B.T.W., excl. Verzendkosten
© 2020 LERROS Retail GmbH (alle rechten voorbehouden)
×
×
×
»